Trollkarlen från Rosenbad 2

…….fortsättning……….

I förra avsnittet nådde våra hjältar konsensus. Trollkarlen från Rosenbad hade sagt att han skulle uppfylla fyra av de åtta önskningar de hade framfört. Det beslutades att de gemensamt skulle enas kring vilka fyra som var viktigast. Roboten kallade till Riksting. Och nu till dagens avsnitt:

- Scen 4. Ett ännu större sammanträdesrum. I rummet sitter berättelsens fyra hjältar. Det har pågått en animerad diskussion om huruvida önskningarna skulle frikopplas från individer eller inte. Följande står att läsa på den svarta tavlan (Det heter faktiskt White Board numera, skribentens anmärkning)

1. Arbete åt folket

2. Ett hjärta till mig

3. Biobränsle till envar

4. Tillbaka till Norrland

5. Obligatorisk sexualundervisning

6. Mod

7. Vårdnadsbidrag till alla

8. En hjärna till mig

Alla fyra sitter och skriver ner sina röster. Det har beslutats att var och en får rösta på  två  önskningar de anser vara viktigast. Och det i en sluten omröstning. Vidare ska punkterna 2 och 8 preciseras med adressat. För att undvika missuppfattning. Detsamma borde gälla punkterna 4 och 6 men de bedömdes vara av allmänintresse.

- Scen 5. Fortfarande samma rum fast med lite mer Causual style. Resultatet av den slutna omröstningen har räknats men inte lett någonvart. Varje punkt har nämligen fått en röst. Roboten, i kraft av sin kraft gör gällande att punkten ”Arbete åt folket.” kommer att gälla.  Kvar står tre punkter att välja. Punkterna 3, 7 och 4 slåss samman i ett innovativt förslag. ”Vårdnadsbidrag till alla som bor i Norrland och som använder biobränsle.” Den lilla flickan blir så glad över kompromissen att hon pussar lejonet och fågelskrämman passionerat (allt för att få lite passion med i manuset, skribentens anmärkning). Punkten godkänns med stor majoritet. Sexualundervisning anses vara av annan dignitet än de andra punkterna. Inte för att det är mindre viktigt utan för att de flesta anses behärska det ämnet. För en del som det enda ämne de behärskar. Punkten faller således bort från agendan. Resan härifrån blir något svårare. Att välja bort något av mod, hjärta och hjärna är ingen lätt uppgift. Mod behövs för att försvara nationen, hjärta för att ha empati och hjärna för att hmmm. Ja just det! Mötet enas och ajournerar sig.

- Scen 6. En petition med följande fyra önskningar överlämnas till den stora anden, Trollkarlen från Rosenbad.

· Arbete åt folket

· Ett hjärta till mig (signerad roboten för att det inte ska hamna fel)

· Vårdnadsbidrag till alla som bor i Norrland och som använder biobränsle

· Mod (signerat lejonet, dito)

Trollkarlen tar emot petitionen med värdig min. Kastar ett öga på det och säger med djup klang i rösten: ”Jag lovar att uppfylla era önskningar fast först efter nästa val.” Och med dessa ord ekandes i rummet försvinner hans gestalt bort mot solnedgången.Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu